Skip to main content

Muziektheater VEENBRAND niet haalbaar in 2024

Veenbrand

Het stichtingsbestuur van Veenbrand moet bekendmaken dat het openlucht muziektheaterspektakel de  ‘Veenbrand’ helaas niet meer kan plaatsvinden. Dat is voor alle betrokkenen teleurstellend. De productie werd zowel financieel als productioneel hard geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. In overleg met de partners en subsidiënten is besloten dat er niet voldoende basis meer is om de productie in 2024 te realiseren. Mensen die nog in het bezit zijn van kaarten kunnen het geld terugkrijgen via de organisatie. Ze worden daarvoor actief benaderd.

“Het doet ons heel erg pijn”, laat het stichtingsbestuur weten. “Er is keihard gewerkt door het hele team en onze partners, met steun van onze subsidiënten. Zo zijn decorontwerp, vormgeving, regie, script, composities en personele uitvoering voorbereid en uitvoeringsgereed gemaakt. Maar het lukt gewoon niet meer om op een verantwoorde manier een voorstelling te realiseren die recht zou doen aan het artistieke plan en het realiseren van een grootschalige productie. De voornaamste reden voor dit besluit is dat de coronacrisis en de sterk verhoogde postcorona kosten een enorme economische impact hebben gehad op onze productie waarvan wij niet meer kunnen herstellen. Onze voortdurende inspanningen tot een herstart ten spijt…”

Naast de grote economische impact die de coronapandemie had op de productie kreeg de organisatie ook te maken met een aantal extra tegenvallers. Zo kon de productie vanwege verbouwingen bijvoorbeeld niet meer plaatsvinden in het Rensenpark, waarvoor de voorstelling oorspronkelijk was ontwikkeld. Het moest terug naar de tekentafel en op zoek naar een nieuwe locatie. De extra kosten die gemaakt moesten worden om de voorstelling alsnog op deze locatie te spelen in 2024 bleken een brug te ver.

De organisatie benadrukt dat het zich in het hele proces gesteund heeft gevoeld door alle partners. Dit is een weloverwogen besluit dat het stichtingsbestuur samen met deze partners en de subsidiënten heeft genomen. Het bestuur zal de komende tijd zorgvuldig de laatste lopende zaken afhandelen. Of, en zo ja hoe, er in de toekomst op een andere manier iets gedaan kan worden met het verhaal ‘Veenbrand’, geschreven door Dick van den Heuvel, daarover is nu nog geen duidelijkheid te geven. “Nu ligt eerst de focus op het goed afronden van waar we nu staan. En als laatste, maar zeker niet het minste, willen we iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor deze productie ”, aldus het bestuur en de producenten.

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met secretariaat@veenbrandtheater.nl

Close Menu
Drie verhalen. één muzikaal theaterspektakel

Bezoekadres:
Afspraak plannen?

Wij komen graag naar u toe
of ontvangen u in het Rensenpark.
Mail naar secreriaat@veenbrandtheater.nl
voor het inplannen van een afspraak.